Збірник наукових праць

Редакційна політика

Галузь та проблематика

У збірнику наукових праць «Актуальні проблеми корекційної освіти», створеного спільно Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова і Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка, висвітлюються сучасні тенденції спеціальної та інклюзивної освіти, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних та закордонних дослідників у галузі спеціальної педагогіки та психології. 

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Редакція збірника запобігає плагіату, використовуючи антиплагіатські програми до прийняття документа для подвійного сліпого експертного огляду.

 

Редакція збірника вимагає, щоб автром(ами) був зазначений точний авторський внесок (вказаний у відсотках) Автора / Авторів у статті разом із їх належним зазначенням у договорі про авторське право. Відповідальність за інформацію покладається на Автора, який подає документ до публікації.

 

Ми використовуємо подвійну сліпу експертну оцінку, де і Автори, і два незалежні рецензенти не знають особистість інших. Рецензенти не пов'язані ні з Автором, ні з редакційною колегією збірника.

 

Автори зазначають про те, що подані наукові роботи:

–                   є їхньою особистою працею і не порушують жодних авторських прав;

–                   матеріал не був опублікований повністю або частково в інших місцях;

–                   стаття наразі не розглядається для публікації в іншому журналі;

–                   вони несуть індивідуальну відповідальність за зміст своєї статті.

 

 

 

Періодичність публікації

Збірник наукових праць "Актуальні питання корекційноїх освіти (педагогічні науки)" видається двічі на рік.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.