Збірник наукових праць

Фінансування журналу

Видавець

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Національний педагогічний університет ім. М. П Драгоманова