Збірник наукових праць

Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 13 КОГНІТИВНО-КОМПЕТЕНТНІСНИЙ КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТІ АСИСТЕНТІВ УЧИТЕЛІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ КОМАНДНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ Анотація   PDF
З.П. Ленів
 
№ 14 КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ НАРОДНОЇ ІГРАШКИ МОЛОДШИМИ УЧНЯМИ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ЗОРОМ Анотація   PDF
А.В. Дашковська
 
№ 13 КОМПЛЕКСНИЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ СПЕКТРУ АУТИЗМУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНО- РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ Анотація   PDF
О.В. Гаяш, М.І. Кляп
 
№ 13 КОМПОНЕНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПСИХОЛОГА (СПЕЦІАЛЬНОГО, КЛІНІЧНОГО) Анотація   PDF
Л.М. Руденко, Т.В. Григоренко
 
№ 14 КОРЕКЦІЙНА СТРАТЕГІЯ У ФІЗІЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ЗІ СПАСТИЧНИМ ТИПОМ РУХОВИХ ПОРУШЕНЬ Анотація   PDF
М.Д. Мога
 
№ 13 ЛОГОПЕДИЧНИЙ СУПРОВІД СІМЕЙ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
А.В. Король
 
№ 13 МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ТА СТИМУЛЯЦІЇ ВИМОВИ ФОНЕМ Анотація   PDF
Н.С. Гаврилова
 
№ 14 МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СЮЖЕТНО-РОЛЬОВОЇ ГРИ СОЦІАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ ЗІ СТАРШИМИ ДОШКІЛЬНИКАМИ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ Анотація   PDF
А.В. Курєнкова
 
№ 13 ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНО-ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ ПРИ АФАЗІЇ У ОСІБ ПІСЛЯІНСУЛЬТНОГО СТАНУ В ЛАНЦІ ВЗАЄМОДІЇ «ЛОГОПЕД – СІМ’Я» Анотація   PDF
О. В. Лянна, В.А. Литвиненко, О. В. Ласточкіна
 
№ 13 ОСОБИСТІСНИЙ ПРОФІЛЬ ЯК ФАКТОР СТАНОВЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДИТИНИ З НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ ПЕРВИННОГО ГЕНЕЗУ Анотація   PDF
І.В. Мартиненко
 
№ 15 ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУ Анотація   PDF
О.М. Вержиховська
 
№ 14 ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ Анотація   PDF
О.П. Таран, А.С. Лісайчук
 
№ 15 ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ДО ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ Анотація   PDF
І.І. Матвійчук
 
№ 15 ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ЛОГОПЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ З КОХЛЕАРНОЮ ІМПЛАНТАЦІЄЮ Анотація   PDF
О.М. Ткач
 
№ 15 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ КОРЕКЦІЙНО- РОЗВИВАЛЬНОЇ РОБОТИ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ, ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ Анотація   PDF
Н.М. Голуб
 
№ 15 ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З ІНКЛЮЗИВНИМ НАВЧАННЯМ Анотація   PDF
О.В. Чопік
 
№ 15 ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ЕМОЦІЙНИХ ПЕРЕЖИВАНЬ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ Анотація   XML
О.Б. Бєлова
 
№ 14 ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОКОНСУЛЬТАТИВНОЇ ТА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОЇ РОБОТИ З СІМ’ЄЮ, ЯКА ВИХОВУЄ ДИТИНУ З ПОРУШЕННЯМ МОВЛЕННЯ Анотація   PDF
А.І. Куриця
 
№ 14 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ТЯЖКОГО СТУПЕНЯ Анотація   PDF
О.В. Гаврилов
 
№ 14 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОЇ ПАМ’ЯТІ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ З ТИПОВИМ ПСИХОФІЗИЧНИМ РОЗВИТКОМ ТА ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ Анотація   PDF
О.Б. Бєлова
 
№ 15 ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИЧНОЇ ДОМІНАНТИ СПРИЙМАННЯ СЛОВА У ДІТЕЙ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ Анотація   PDF
О.П. Мілевська
 
№ 15 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ВЗАЄМОДІЇ У БАТЬКІВ З ДИТИНОЮ ПЕРШОГО РОКУ ЖИТТЯ Анотація   PDF
А.Б. Заплатинська
 
№ 14 ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В СИСТЕМІ СПЕЦІАЛЬНОГО НАВЧАННЯ Анотація   PDF
К.В. Луцько
 
№ 14 ПИТАННЯ НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЛЮДЯМ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ В МІЖНАРОДНИХ ДОКУМЕНТАХ Анотація   PDF
О.Г. Маруда
 
№ 13 ПОЛІТИКА ІНКЛЮЗИВНОСТІ В КАТОЛИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ СВІТУ Анотація   PDF
І.Г. Кобель
 
26 - 50 з 79 результатів << < 1 2 3 4 > >>