Збірник наукових праць

Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 13 ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В УЧНІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ Анотація   PDF
Т.С. Сахно
 
№ 14 ПРОГРАМА РОЗВИТКУ РОЗУМІННЯ МОВЛЕННЯ УЧНЯМИ ДРУГОГО КЛАСУ З КОМПЛЕКСНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
М.М. Свідерська
 
№ 15 ПРОГРАМА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВИХ НАВИЧОК У ДІТЕЙ З ПОМІРНИМ ТА ТЯЖКИМ СТУПЕНЕМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОРУШЕННЯ Анотація   PDF
Ю.В. Галецька
 
№ 14 ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ Анотація   PDF
Т.О. Докучина
 
№ 15 ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ МОЛОДІ З ПОРУШЕННЯМИ ФУНКЦІЙ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ Анотація   PDF
І.В. Чухрій
 
№ 13 ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ СПРИЙМАННЯ ДІТЕЙ ІЗ РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО ПРИЙНЯТНОЇ ПОВЕДІНКИ Анотація   PDF
Г.О. Найдьонова, А.О. Нагірняк
 
№ 13 ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ (НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД) Анотація   PDF
С.Д, Яковлева
 
№ 13 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УЧНІВ З ПОМІРНОЮ РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ ЯК ОСНОВА ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ Анотація   PDF
О.П. Хохліна
 
№ 13 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ З ДЦП З СИНДРОМОМ ГОСПІТАЛІЗМУ Анотація   PDF
Т.М. Сняткова
 
№ 14 РИЗИЛІЄНС ПІДХІД У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ КОРЕКЦІЇ ТРАВМАТИЧНИХ ТА СТРЕСОВИХ СТАНІВ Анотація   PDF
І.П. Марціновська
 
№ 15 РОЗВИТОК ЛІНГВІСТИЧНОГО КОМПОНЕНТУ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ДОШКІЛЬНИКІВ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУ Анотація   PDF
Ю.Ю. Бугера
 
№ 14 РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ЗОБРАЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
І.В. Кравченко
 
№ 15 РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИУ ПЕРІОД З 1991-2000 рр. Анотація   PDF
С.М. Шевченко
 
№ 14 РОЗВИТОК СВІДОМОГО СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ У ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
С.П. Миронова
 
№ 13 СИСТЕМА КОРЕКЦІЙНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В ПОЛЬЩІ (1991 - 2018) Анотація   PDF
В.М. Шевченко
 
№ 15 СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО НЕЙРОЛОГОПЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ РІЗНИМИ ТИПАМИ МОВЛЕННЄВОГО ДИЗОНТОҐЕНЕЗУ Анотація   PDF
Н.А. Лопатинська
 
№ 14 СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО КОМАНДНОГО СУПРОВОДУ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Т.В. Скрипник
 
№ 13 СТРАТЕГІЇ СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ ТА ЮНАКІВ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРА Анотація   PDF
М.О. Дубовик
 
№ 15 СТРУКТУРА ТА МЕХАНІЗМИ АУДІЮВАННЯ Анотація   PDF
О.В. Константинів
 
№ 13 СУПРОВІД РОЗВИТКУ УСНОГО МОВЛЕННЯ В ДІТЕЙ ПЕРЕДШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗІ ЗНИЖЕНИМ СЛУХОМ В УМОВАХ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ Анотація   PDF
Л.В. Мороз, А.Б. Рудих
 
№ 13 ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДРУЧТНИКОТВОРЕННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ В УКРАЇНІ (ХХ СТОЛІТТЯ) Анотація   PDF
Л.Г. Чепурна
 
№ 15 ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ САМООЦІНКИ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ Анотація   PDF
О.В. Гаврилов, Є. Рябець
 
№ 14 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЛОГОПЕДИЧНОГО СКРИНІНГУ В РОБОТІ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ Анотація   PDF
Л.С. Журавльова
 
№ 15 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ЛОГОПЕДІВ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ Анотація   PDF
А.І. Каплієнко
 
№ 14 ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТЕМПОРИТМУ МОВЛЕННЯ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНО РИТМІЧНОГО ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Анотація   PDF
С.Д. Притиковська
 
51 - 75 з 79 результатів << < 1 2 3 4 > >>