ACTUAL PROBLEMS OF EDUCATIONAL INTEGRATION OF STUDENTS IN THE SLOVAK REPUBLIC

Автор(и)

  • V. Hladush Catholic University in Ružomberok
  • V. Klein Catholic University in Ružomberok
  • Viera Šilonová Catholic University in Ružomberok

DOI:

https://doi.org/10.32626/2413-2578.2019-13.48-61

Ключові слова:

Pupils with special educational needs, Socially disadvantaged children, Gifted children, Pedagogical diagnostics, Integration of the educational sphere,

Анотація

The article deals with the actual problems of integration processes in the Slovak Republic educational sphere in the last 10 years and highlights the main tendencies, discussion questions and practical tasks concerning the attraction of pupils with special educational needs to general mass educational institutions. The focus is on the latest statistics from the European Agency for Special Needs and Inclusive Education that Slovakia belongs to the group of EU Member States with the highest percentage of students with special educational needs (more than 4%) who are educated in segregated educational institutions. The article analyzed the total number of students, in particular primary school pupils, special grades of primary schools, special primary schools, but above all pupils with special educational needs integrated into elementary schools. The article presents the number of gifted children. The article highlights some aspects and activities of diagnostic institutions (public and private) and the quality of the study level of children development, which directly affects the efficiency of the functioning of integrated educational institutions and special schools. The proposals on solving urgent problems of integration processes in the educational sphere are formulated in this scientific research

Біографії авторів

V. Hladush, Catholic University in Ružomberok

DrSc., Catholic University in Ružomberok, Faculty of Education, Institút Juraja Pálesha, professor of the Department of Special Pedagogy and Pedagogy of Mentally Handicapped, Slovak republic

V. Klein, Catholic University in Ružomberok

PhD., Catholic University in Ružomberok, Faculty of Education, director of the Institút Juraja Pálesha, Slovak republic

Viera Šilonová, Catholic University in Ružomberok

PhD., Catholic University in Ružomberok, Faculty of Education, Institút Juraja Pálesha, Head of Department of Special Pedagogy and Pedagogy of Mentally Handicapped, Slovak republic

Посилання

KLEIN, V., RUSNÁKOVÁ, J., ŠILONOVÁ, V. (2012). Nultý ročník a edukácia rómskych žiakov. Vyd. 1. Spišská Nová Ves: RomaEducationFund. 2012. ISBN 978-80-971181-0-5.

KYRIAZOPOULOU, M. (2017). Místní akční plán rozvoje vzděláváníveměste Brno.Európska agentúra pre špeciálne a inkluzívne vzdelávanie.

ŠILONOVÁ, V., KLEIN,V. (2018). Edukácia sociálne znevýhodnených žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia – druhé rozšírené vydanie. VERBUM KU Ružomberok. ISBN 978-80-561-0262-6.

ŠILONOVÁ, V., KLEIN, V., ŠINKOVÁ, P. А. (2018). Manuál k depistáži pre deti predškolského veku pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia - inovovaná časť. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum v Prešove, 2018. s. 107. ISBN 978-80-565-1434-4.

ŠILONOVÁ, V., KLEIN, V., ŠINKOVÁ, P. A. (2018). Manuál k stimulačnému programu pre deti predškolského veku pochádzajúce zo

sociálne znevýhodneného prostredia - inovovaná časť. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum v Prešove, 2018. s. 140. ISBN 978-80-565-1432-0.

ŠTATISTICKÉ ROČENKY. Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave. [online]. [cit. 201-02-20]. Dostupné na <http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky.html?page_id=9230>.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-11

Номер

Розділ

Статті