Збірник наукових праць

Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки)

Фаховий збірник покликаний висвітлювати сучасні тенденції спеціальної та інклюзивної освіти, наукові пошуки та практичні доробки вітчизняних та закордонних дослідників у галузі спеціальної педагогіки та психології.