Архіви

  • № 13

    У збірнику висвітлюються питання спеціальної освіти, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних дробок вітчизняних та закордонних дослідників. Показані особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційно-розвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими групами дітей з особливими освітніми потребами як в умовах закладів дошкільно, шкільної та позашкільної освіти, так і в процесі інклюзивного навчання та сімейного виховання. Збірник включено до переліку видань України, у якому можуть друкувати статті з корекційної педагогіки (13.00.03) та спеціальної психології (19.00.08).

    Збірник наукових праць включено до переліку науковометричних баз даних Index Copernicus, Scholar Google.