DOI: https://doi.org/10.32626/2413-2578.2019.13.134-144

ДО ПРОБЛЕМИ ВРАХУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СТИЛЬОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ СПЕЦІАЛЬНИХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ

В.В. Ляшко

Анотація


В статті висвітлюється проблема підготовки дітей з інтелектуальною недостатністю до самостійного життя і необхідності формування у них основних життєвих компетентностей в умовах спеціальних освітніх закладів. Становлення в дитини з порушеннями розвитку, зокрема у дитини з інтелектуальними порушеннями, індивідуального стилю діяльності на основі механізмів компенсації та корекції є важливим напрямком підвищення ефективності її навчання, діяльності, соціалізації, формування життєвих компетентностей, корекційно-розвивального впливу та підготовки до самостійної життєдіяльності.
Діти з інтелектуальною недостатністю характеризуються загальними та специфічними закономірностями розвитку, що відповідають своєрідній структурі їх дефекту, індивідуально-типологічними особливостями психофізичного розвитку та його відхилень. Це зумовлює особливості виконання дітьми навчально-трудових завдань, навчання, засвоєння соціальних норм, формування життєвих компетентностей.

При цьому упродовж життя у них формується свій індивідуальний стиль діяльності зумовлений особливостями нервової системи та порушенням розвитку, який має компенсаторне та адаптивне значення для ефективного виконання діяльності трудової та навчальної, складається індивідуально-своєрідна система прийомів діяльності, у якій реалізуються сприятливі можливості учнів, а слабо виражені особливості компенсуються більш вираженими або розвиваються до необхідного рівня. Ця система прийомів, що забезпечує успішне виконання діяльності, утворює індивідуальний стиль діяльності.


Повний текст:

PDF

Посилання


Акимова, М.К. (2002) Психофизиологические особенности индивидуальности школьников. Учет и коррекция. М.: ACADEMI.

Выготский, Л.С. (1983) Основы дефектологии. (Собрание починений: в 6-ти т.) /под ред. Т.А.Власовой. – М.: Педагогика.

Ильин, Е.П. (2001) Дифференциальная психофизиология. Санкт-Петербург: «Питер».

Климов, Е.А. (1969) Индивидуальный стиль деятельности в зависимости от типологических свойств нервной системы: К психологическим основам научной организации труда, учения, спорта. Казань: изд-во Казан. ун-та.

Маствилискер,Э.И., Дикопольская, Г.Е. (1976) Некоторые условия формировния индивидуального стиля в решении учебных задач у дошкольников. Темперамент (системное исследование); под. ред. В.С.Мерлина. – Пермь.

Мерлин, В.С. (1986) Очерк интегрального исследования индивидуальности. М.: «Просвещение».

Хохліна, О.П. (2000) Психолого-педагогічні основи корекційної спрямованості трудового навчання учнів з вадами розумового розвитку. К.: Пед. думка.

Щукин, М.Р. (1990) Психологические основы индивидуального подхода к учащимся в процессе производственного обучения: [методическое пособие для ПТУ]. М.: Высшая школа.

Щукин, М.Р. (1984) Структура индивидуального стиля трудовой деятельности. Вопросы психологии,6, 26–32.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.