ІНКЛЮЗИВНА ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКОВИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СФЕРІ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Автор(и)

  • О.В. Мартинчук Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.32626/2413-2578.2019-13.157-175

Анотація

У статті представлено зарубіжні наукові розвідки щодо концептуалізації інклюзивної педагогіки / педагогіки інклюзивної освіти як педагогічного підходу до навчання усіх дітей у загальноосвітньому просторі; окреслено суть інклюзивних педагогічних педагогів, які складають теоретичне підґрунтя інклюзивної педагогіки як науки: універсальний дизайн в освіті, диференційоване викладання; інклюзивний педагогічний підхід «Рамки дій»; визначено чинник, що сприяв концептуалізації інклюзивної педагогіки – потреба педагогів, які впроваджують інклюзивне навчання, у науково-методичній літературі, яка б враховувала їхнє професійне сприймання підходів до реалізації інклюзивної політики у класі; зроблено висновок про те, що інклюзивна педагогіка / педагогіка інклюзивної освіти знаходиться на етапі свого активного розвитку, у зарубіжній та вітчизняній науковій літературі накопичено достатню кількість досліджень, що уможливлюють визнання інклюзивної педагогіки як визначальної детермінанти, наукового чинника формування компетентностей педагогів у галузі інклюзивної освіти.

 

Біографія автора

О.В. Мартинчук, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

Посилання

Сериков, В.В. (1994). Личностный подход в образовании: Концепция и технология: монография. Волгоград: Перемена, 152 с.;

Таранченко, О.М., Найда, Ю.М. (2012). Диференційоване викладання в інклюзивному навчальному закладі : навчально-методичний посібник; за заг. ред. А. А. Колупаєвої. К. : Видавнича група «А.С.К.», 124 с.;

Bal, A.P. (2016). The effect of the differentiated teaching approach in the algebraic learning field on students’ academic achievements. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), Vol. 63, 185–204.;

Basics of special education in vocational education and training. The Science of Special Needs Pedagogy. JAMK University of Applied Sciences. URL : https://oppimateriaalit.jamk.fi/seninvet/the-science-of-special-needs-pedagogy/;

Black-Hawkins, K. (2017). Understanding inclusive pedagogy. Inclusive Education, 13–28.;

Brackenreed, D. (2008). Inclusive education: Identifying teachers’ perceived stressors in inclusive classrooms. Exceptionality Education Canada, Vol. 18(3). 131–147.;

De Jesus, O.N. (2012). Differentiated instruction: Can differentiated instruction provide success for all learners? National Teacher Education Journal, Vol. 5(3). 5–11.;

Deppeler, J., Loreman, T., Smith, R. (2015). Teaching and learning for all. Inclusive pedagogy across the curriculum. International perspectives on inclusive education / L. Florian. (Eds.), London: Emerald Group Publishing, Vol. 7, 1–10.;

Edyburn, D. L. (2010). Would you recognize universal design for learning if you saw it? Ten propositions for new directions for the second decade of UDL. Learning Disability Quarterly, 33(1), 33–41.;

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-11

Номер

Розділ

Статті