DOI: https://doi.org/10.32626/2413-2578.2019.13.157-175

ІНКЛЮЗИВНА ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКОВИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СФЕРІ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

О.В. Мартинчук

Анотація


У статті представлено зарубіжні наукові розвідки щодо концептуалізації інклюзивної педагогіки / педагогіки інклюзивної освіти як педагогічного підходу до навчання усіх дітей у загальноосвітньому просторі; окреслено суть інклюзивних педагогічних педагогів, які складають теоретичне підґрунтя інклюзивної педагогіки як науки: універсальний дизайн в освіті, диференційоване викладання; інклюзивний педагогічний підхід «Рамки дій»; визначено чинник, що сприяв концептуалізації інклюзивної педагогіки – потреба педагогів, які впроваджують інклюзивне навчання, у науково-методичній літературі, яка б враховувала їхнє професійне сприймання підходів до реалізації інклюзивної політики у класі; зроблено висновок про те, що інклюзивна педагогіка / педагогіка інклюзивної освіти знаходиться на етапі свого активного розвитку, у зарубіжній та вітчизняній науковій літературі накопичено достатню кількість досліджень, що уможливлюють визнання інклюзивної педагогіки як визначальної детермінанти, наукового чинника формування компетентностей педагогів у галузі інклюзивної освіти.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Сериков, В.В. (1994). Личностный подход в образовании: Концепция и технология: монография. Волгоград: Перемена, 152 с.;

Таранченко, О.М., Найда, Ю.М. (2012). Диференційоване викладання в інклюзивному навчальному закладі : навчально-методичний посібник; за заг. ред. А. А. Колупаєвої. К. : Видавнича група «А.С.К.», 124 с.;

Bal, A.P. (2016). The effect of the differentiated teaching approach in the algebraic learning field on students’ academic achievements. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), Vol. 63, 185–204.;

Basics of special education in vocational education and training. The Science of Special Needs Pedagogy. JAMK University of Applied Sciences. URL : https://oppimateriaalit.jamk.fi/seninvet/the-science-of-special-needs-pedagogy/;

Black-Hawkins, K. (2017). Understanding inclusive pedagogy. Inclusive Education, 13–28.;

Brackenreed, D. (2008). Inclusive education: Identifying teachers’ perceived stressors in inclusive classrooms. Exceptionality Education Canada, Vol. 18(3). 131–147.;

De Jesus, O.N. (2012). Differentiated instruction: Can differentiated instruction provide success for all learners? National Teacher Education Journal, Vol. 5(3). 5–11.;

Deppeler, J., Loreman, T., Smith, R. (2015). Teaching and learning for all. Inclusive pedagogy across the curriculum. International perspectives on inclusive education / L. Florian. (Eds.), London: Emerald Group Publishing, Vol. 7, 1–10.;

Edyburn, D. L. (2010). Would you recognize universal design for learning if you saw it? Ten propositions for new directions for the second decade of UDL. Learning Disability Quarterly, 33(1), 33–41.;


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.