ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЕМОЦІЙНО-ПОВЕДІНКОВИХ ПОРУШЕНЬ В ОСІБ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ В УКРАЇНСЬКІЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ

Автор(и)

  • В.М. Синьов Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
  • Ю.О. Бистрова Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
  • В.Є. Коваленко Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
  • А.Є. Бистров ТОВ «Центр Компетенцій»

DOI:

https://doi.org/10.32626/2413-2578.2019-13.242-256

Анотація

У статті розглядається основні наукові доробки українських дефектологів щодо проблеми емоційно-поведінкових порушень в осіб з інтелектуальною недостатністю, здійснені академіком В. Синьовим і представниками його наукової школи. Проаналізовано стан досліджень проблеми впливу біологічних та соціальних факторів на виникнення емоційно-поведінкових порушень у дітей з інтелектуальною недостатністю. Зазначено, що вибір поведінки підлітка з інтелектуальною недостатністю в складних життєвих ситуаціях часто залежить від біологічних факторів, пов’язаних зі структурою дефекту та особливостями нейродинаміки; психологічних, пов’язаних з особливостями особистісного розвитку та суб’єктивного сприйняття ситуації; соціальних факторів, пов’язаних з умовами розвитку підлітка в найближчому соціальному оточенні. Розглядаються психологічні особливості дітей та підлітків з інтелектуальними порушеннями, які мають агресивну, конфліктну, віктимну, протиправну поведінку. Проаналізовано особливості емоційного розвитку та порушення емоційної сфери дітей з інтелектуальною недостатністю молодшого шкільного віку. Розкрито вплив освітнього середовища на емоційний розвиток дітей з інтелектуальними порушеннями.

 

Біографії авторів

В.М. Синьов, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

доктор педагогічних наук, професор, дійний член НАПН України, професор кафедри психокорекційної педагогіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Ю.О. Бистрова, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психокорекційної педагогіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

В.Є. Коваленко, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

кандидат психологічних наук, доцент кафедри спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

А.Є. Бистров, ТОВ «Центр Компетенцій»

консультант-практичний психолог, фахівець з питань інтелектуального розвитку дитини ТОВ «Центр Компетенцій»

Посилання

Бех, І. Д. (1995) Проблеми аномальної дитини. Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. №2. 127-133.;

Бистров, А. Є. (2015) Соціально-психологічні чинники виникнення віктимної поведінки в підлітковому віці та методи її діагностики: навч.-метод. видан. Rivne-Bydgoszcz-Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności.;

Бистрова, Ю. О. (2007) Особливості конфліктної поведінки розумово відсталих підлітків: Автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.08. Київ.;

Выготский, Л. С. (1983) Основы дефектологии. Полное собрание сочинений: в 6 томах. Москва: Педагогика. Т. 5. 368.;

Гришко, А. Д. (1995) Особенности мотивационной сферы умственно отсталых несовершеннолетних осужденных: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.08. Киев.;

Коваленко, В. Є. (2014). Освітнє середовище як чинник емоційного розвитку розумово відсталих молодших школярів. Автореф. дис. … к-та психол. наук: 19.00.08. Київ.;

Руденко, Л. М. (2013) Основні підходи до психокорекції агресивної поведінки у розумово відсталих дітей. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. 2013. Вип. 23. 379-384.;

Синьов, В. М., Матвєєва, М. П., Хохліна, О. П. (2008). Психологія розумово відсталої дитини. Київ: Знання.;

Синьов, В. М., Пометун, О. І., Кривуша, В. І., Супрун, М. О. (2000) Основи теорії виховання. Київ: РВ КІВС.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-11

Номер

Розділ

Статті