DOI: https://doi.org/10.32626/2413-2578.2019.13.242-256

ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЕМОЦІЙНО-ПОВЕДІНКОВИХ ПОРУШЕНЬ В ОСІБ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ В УКРАЇНСЬКІЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ

В.М. Синьов, Ю.О. Бистрова, В.Є. Коваленко, А.Є. Бистров

Анотація


У статті розглядається основні наукові доробки українських дефектологів щодо проблеми емоційно-поведінкових порушень в осіб з інтелектуальною недостатністю, здійснені академіком В. Синьовим і представниками його наукової школи. Проаналізовано стан досліджень проблеми впливу біологічних та соціальних факторів на виникнення емоційно-поведінкових порушень у дітей з інтелектуальною недостатністю. Зазначено, що вибір поведінки підлітка з інтелектуальною недостатністю в складних життєвих ситуаціях часто залежить від біологічних факторів, пов’язаних зі структурою дефекту та особливостями нейродинаміки; психологічних, пов’язаних з особливостями особистісного розвитку та суб’єктивного сприйняття ситуації; соціальних факторів, пов’язаних з умовами розвитку підлітка в найближчому соціальному оточенні. Розглядаються психологічні особливості дітей та підлітків з інтелектуальними порушеннями, які мають агресивну, конфліктну, віктимну, протиправну поведінку. Проаналізовано особливості емоційного розвитку та порушення емоційної сфери дітей з інтелектуальною недостатністю молодшого шкільного віку. Розкрито вплив освітнього середовища на емоційний розвиток дітей з інтелектуальними порушеннями.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Бех, І. Д. (1995) Проблеми аномальної дитини. Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. №2. 127-133.;

Бистров, А. Є. (2015) Соціально-психологічні чинники виникнення віктимної поведінки в підлітковому віці та методи її діагностики: навч.-метод. видан. Rivne-Bydgoszcz-Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności.;

Бистрова, Ю. О. (2007) Особливості конфліктної поведінки розумово відсталих підлітків: Автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.08. Київ.;

Выготский, Л. С. (1983) Основы дефектологии. Полное собрание сочинений: в 6 томах. Москва: Педагогика. Т. 5. 368.;

Гришко, А. Д. (1995) Особенности мотивационной сферы умственно отсталых несовершеннолетних осужденных: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.08. Киев.;

Коваленко, В. Є. (2014). Освітнє середовище як чинник емоційного розвитку розумово відсталих молодших школярів. Автореф. дис. … к-та психол. наук: 19.00.08. Київ.;

Руденко, Л. М. (2013) Основні підходи до психокорекції агресивної поведінки у розумово відсталих дітей. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. 2013. Вип. 23. 379-384.;

Синьов, В. М., Матвєєва, М. П., Хохліна, О. П. (2008). Психологія розумово відсталої дитини. Київ: Знання.;

Синьов, В. М., Пометун, О. І., Кривуша, В. І., Супрун, М. О. (2000) Основи теорії виховання. Київ: РВ КІВС.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.