ЗМІСТ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ З ПОДОЛАННЯ ДИСГРАФІЇ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ КОРЕКЦІЙНОГО ТА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Н.В. Чередніченко Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
  • Л.В. Тенцер школа І-ІІІ ступенів №286 м. Київ

DOI:

https://doi.org/10.32626/2413-2578.2019-13.312-324

Анотація

У статті розглядаються актуальні питання подолання дисграфії у молодших школярів в умовах корекційного та інклюзивного навчання. Наголошується на дизонтогенетичному формуванні навички письма в учнів, що мають дисграфію. На підставі якісного аналізу стану сформованості навички письма та провідних механізмів дисграфічних помилок розроблено авторську корекційну методику, яка базувалася на результатах констатувального експерименту, науково-методичних принципах корекції мовленнєвого розвитку дітей із порушеннями письма, програмових вимогах щодо знань, умінь та навичок з предмету «Українська мова» для учнів 1 та 2 класу. Розкрито основні завдання, напрямки, зміст та організацію корекційно-розвивального логопедичного впливу, спрямованого на подолання у молодших школярів дисграфічних фонетико-графічних помилок та формування фонетико-графічних умінь та навичок.

 

Біографії авторів

Н.В. Чередніченко, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії факультету корекційної педагогіки та психології, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Л.В. Тенцер, школа І-ІІІ ступенів №286 м. Київ

аспірантка кафедри логопедії факультету корекційної педагогіки та психології, вчитель-логопед вищої категорії логопедичного пункту при школі І-ІІІ ступенів №286, Київ

Посилання

Выготский, Л.С. Избранные педагогические исследования. – М.: АПН РСФСР, 1956. – 519с.

Данілавічютє, Е.А. Методика подолання фонемографічних відхилень у молодших школярів з ДЦП // Теорія і практика сучасної логопедії: Збірник наукових праць: Вип. 1. – К.: Актуальна освіта, 2004. – с.99 – 134.

Корнев, А.Н. Нарушения чтения и письма у детей (диагностика, коррекция, предупреждение): Учебно-методическое пособие. – С.-Петербург: МиМ, 1997. – 284с.

Лурия, А.Р. Письмо и речь: Нейролингвистические исследования: Учебное пособие. – М.: Издательский центр „Академия”, 2002. – с.17 – 76.

Соботович, Е.Ф., Гопиченко Е.М. Фонетические ошибки в письме умственно отсталых учащихся младших классов // Вибрані праці з логопедії. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – С. 250 – 261.

Тарасун, В.В. Писемне мовлення: запобігання і корекція порушень. Науково-методичний посібник для загальних і спеціальних освітніх закладів. – К., 2007. – 151 с.

Чередніченко, Н.В., Тенцер Л.В. Практична реалізація наукових принципів корекційного логопедичного впливу на дітей із порушеннями писемного мовлення//Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Збірник наукових праць –.К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. – 2013, №.24.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-11

Номер

Розділ

Статті