ДО ПИТАННЯ ПРО ПОРІВНЯННЯ ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО ПОЛЯ ГАЛУЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

Автор(и)

  • А.Г. Шевцов Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
  • Н.В. Никоненко Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

DOI:

https://doi.org/10.32626/2413-2578.2019-13.324-340

Анотація

Проведений аналіз використання термінів у наукових та методичних роботах дозволяє говорити про неузгодженість тлумачення українських та іншомовних понять спеціальної освіти, що спонукає поставити питання про уніфікацію понятійно-термінологічного поля галузі спеціальної освіти. Ситуацію ускладнює невідповідність між кількістю сучасної довідникової термінологічної літератури зі спеціальної освіти та потребами зростаючої кількості педагогів, залучених до освіти осіб із обмеженнями життєдіяльності. Для вирішення зазначених проблем, а також для надання українським вченим можливості долучитися у світову спільноту та розвивати галузь відповідно до міжнародних стандартів. Досліджено, що значна частина понять галузі не відповідає вимогам до термінів. Запропоновано власну класифікацію лексики спеціальної освіти шляхом розподілу на лексико-тематичні групи. Зазначено, що у світовій та вітчизняній практиці термінологічні нововведення вводяться не лише словниками, але й нормативно-правовими документами.
 

Біографії авторів

А.Г. Шевцов, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, заслужений працівник освіти України, директор департаменту ліцензування Міністерства освіти і науки України, професор кафедри ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології факультету спеціальної та інклюзивної освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Н.В. Никоненко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та спеціальної освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Посилання

Білодід, І.К., Бурячок, А.А. та ін. (1970-1980). Словник української мови. В 11 т. Київ: Наукова думка. http://sum.in.ua.

Дефектологічний словник. За ред. В.І. Бондаря, В.М. Синьова. Київ : МП Леся, 2011. 528 с.

Гончаренко, С.У. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 376 с.

Законодавство України про освіту. https://zakon.rada.gov.ua/laws/term /33965/sp?sp=:java-:max10.

Модельний закон про освіту СНД. Постанова № 13-8 від 03.04.1999. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/997_997.

Наказ Міністерства освіти і науки України № 814 від 26.07.2018 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних класів закладів загальної середньої освіти для дітей із особливими освітніми потребами. https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-pochatkovoyi-osviti-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami.

Постанова Кабінету Міністрів України № 266 від 29.04.2015 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-11

Номер

Розділ

Статті