КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ, ФОРМУВАННЯ ТА КОРЕКЦІЇ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Автор(и)

  • О.В. Боряк доктор педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Суми, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2484-1237

DOI:

https://doi.org/10.32626/2413-2578.2019-15.14-25

Ключові слова:

молодший шкільний вік, порушення інтелектуального розвитку, діти з інтелектуальними порушеннями, молодші школярі із легким і помірним ступенями розумової відсталості, мовленнєва діяльність, комплексна диференційована система формування та корекції мовленнєвої діяльності.

Анотація

У статті комплексно висвітлено проблему порушень мовленнєвої діяльності, зумовлених розумовою відсталістю легкого та помірного ступенів тяжкості: причинну обумовленість, механізми виникнення, специфіку когнітивного компоненту мовленнєвої діяльності. Визначено стратегію й тактику медико-лого-психолінгво-педагогічного етапу дослідження; подано характеристику змісту, педагогічні умови та критерії диференційованого оцінювання мовленнєвої діяльності молодших школярів із легким та помірним ступенями розумової відсталості; обґрунтовано показники порушень мовлення.

Науково обґрунтовано, емпірично досліджено теоретико- методичні засади та розроблено й експериментально перевірено комплексну диференційовану систему формування та корекції мовленнєвої діяльності молодших школярів із легким і помірним ступенями розумової відсталості на основі системного, індивідуально-диференційованого,          мотиваційно-когнітивного,           корекційно- розвивального, комунікативно-діяльнісного підходів.

Посилання

Боряк, О. В. (2018). Діагностика, формування й корекція мовленнєвої діяльності дітей із порушеннями інтелектуального розвитку молодшого шкільного віку теорія і практика: [монографія]. Суми: Вид- во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 458 с.

Боряк, О. В. (2018). Концептуально-стратегічний модуль функціональної системи формування та корекції мовленнєвої діяльності молодших школярів із інтелектуальними порушеннями. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: зб. наук. праць. К.: ТОВ «Наша друкарня». Вип. 14. С. 20–28.

Боряк, О. В. (2018). Теоретико-методологічна основа цілісної системи діагностики, формування та корекції мовленнєвої діяльності розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». Тернопіль. № (1) 15. С. 68–73.

Миронова, С. П. (2000). Індивідуальний підхід до дітей з вадами інтелектуального розвитку в процесі навчання. Джерела: науково-методичний вісник. № 3–4. С. 17–21.

Oksana Boryak, (2016). Theoretical basses of speech activity of mentally. European journal of Special Education Research, Volume 1, issue 2, pp. 67–79.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-08

Номер

Розділ

Статті