РОЗВИТОК ЛІНГВІСТИЧНОГО КОМПОНЕНТУ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ДОШКІЛЬНИКІВ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУ

Автор(и)

  • Ю.Ю. Бугера кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0361-0811

DOI:

https://doi.org/10.32626/2413-2578.2019-15.26-35

Ключові слова:

мовленнєвий розвиток, мовленнєва діяльність, лінгвістичний компонент мовлення, дошкільники з порушеннями інтелекту, рівні сформованості лінгвістичного компоненту

Анотація

Проаналізовано останні дослідження з проблеми розвитку лінгвістичного компоненту мовленнєвої діяльності у дошкільників з порушеннями інтелекту. Визначено, що мовленнєва діяльність забезпечується лінгвістичним та комунікативним компонентами, які залежать від загальнофункціональних та мовленнєвих механізмів. Виділено, що основною причиною низького рівня засвоєння мовлення дітей з інтелектуальними порушеннями є недоліки пізнавальної діяльності

Представлено методику дослідження рівня сформованості лінгвістичного компоненту мовленнєвої діяльності була спрямована на обстеження сформованості: звукової сторони мовлення; фонематичних процесів і слухового контролю; звукового аналізу та синтезу; лексичного мовлення; узагальнюючих понять; граматичної будови мовлення; вивчення рівня сформованості граматичних узагальнень. Виділено критерії та рівні сформованості лінгвістичного компоненту у дошкільників з інтелектуальними порушеннями. Визначено напрямки корекції лінгвістичного компоненту мовленнєвої діяльності у дошкільників з порушеннями інтелектуального розвитку.

Зроблено висновок, що корекційна робота, спрямована на формування граматичного значення слова та структурних одиниць речення у дошкільників з порушеннями інтелекту, сприятиме підвищенню рівня сформованості лінгвістичного компоненту їх мовлення.

Посилання

Катаева А.А. (1998) Дошкольная олигофренопедагогика. Москва : ВЛАДОС.;

Катаева А.А. & Стребелева Е.А. (2001). Дидактические игры в обучении дошкольников с отклонениями в развитии : пособие для учителей. Москва : ВЛАДОС.;

Лалаева Р.И. (2003). Особенности речевого развития умственно отсталых дошкольников. Дефектология., 3, 29-34.;

Синьов В.М., Матвєєва М.П. & Хохліна О.П. (2008). Психологія розумово відсталої дитини: Підручник. Київ : Знання.;

Соботович Е. Ф. (2004). Психолінгвістична періодизація мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку. Теорія і практика сучасної логопедії: Збірник наукових праць. 1, 2 – 19.;

Соботович Е. Ф. (2003). Нормативні показники мовленнєвого розвитку (у його лексичній ланці) дітей дошкільного віку. Дефектологія, 2, 2 – 5.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-08

Номер

Розділ

Статті