ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ КОРЕКЦІЙНО- РОЗВИВАЛЬНОЇ РОБОТИ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ, ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Н.М. Голуб кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Харків, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0777-6074

DOI:

https://doi.org/10.32626/2413-2578.2019-15.56-66

Ключові слова:

загальне недорозвинення мовлення, затримка психічного розвитку, порушення писемного мовлення, молодші школярі, інклюзивне навчання

Анотація

Стаття присвячена проблемі організації корекційно- розвивальної роботи з молодшими школярами із загальним недорозвиненням мовлення (ЗНМ), затримкою психічного розвитку (ЗПР) в умовах інклюзивного навчання. В учнів із ЗНМ, ЗПР спостерігаються стійкі труднощі в оволодінні читанням і письмом, які часто перетворюються на дислексію, дисграфію, дизорфографію.

У статті розглянуто особливості підгрупової, індивідуальної роботи з корекції та розвитку в дітей із ЗНМ, ЗПР технічної та змістово- смислової сторін процесу читання, зв’язного писемного мовлення; визначено рекомендації щодо включення таких учнів у фронтальну роботу в загальноосвітньому класі. В умовах інклюзивного навчання необхідними є аналіз і врахування етіопатогенетичних факторів, характерних проявів утруднень дітей із ЗНМ, ЗПР у процесі навчально-пізнавальної діяльності, особливостей розвитку їхньої когнітивної й емоційно-вольової сфери.

Посилання

Голуб, Н.М. (2012). Особливості індивідуального підходу до учнів молодшого шкільного віку при корекції в них недоліків писемного мовлення. Збірник наук. праць ХНПУ імені Г. С. Сковороди «Теорія та методика навчання та виховання», 32, 22-33.;

Голуб, Н.М. (2016). Реализация концепто-коммуникативного подхода при коррекции нарушений формирования письменной речи у младших школьников с общим недоразвитием речи. Вестник КазНПУ им. Абая, серия

«Специальная педагогика», 2 (45), 46-51.

Hafen, C.A. (2015). Teaching Through Interactions in Secondary School Classrooms: Revisiting the Factor Structure and Practical Application of the Classroom Assessment Scoring System-Secondary/ C.A. Hafen, B.K. Hamre, J.P. Allen, C.A. Bell,

D.H. Gitomer, R.C. Pianta. J Early Adolesc., 35(5-6), 651-680.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-08

Номер

Розділ

Статті