DOI: https://doi.org/10.32626/2413-2578.2019.15.66-78

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ВЗАЄМОДІЇ У БАТЬКІВ З ДИТИНОЮ ПЕРШОГО РОКУ ЖИТТЯ

А.Б. Заплатинська

Анотація


Статтю присвячено дослідженню проблеми розвитку дітей першого року життя, особливу увагу в приділено пренатальному розвитку та постнатальним змінам, що відбуваються у новому для дитини соціофізичному середовищі. У статті відзначається, що основною формою життєдіяльності новонародженої дитини є її емоційне спілкування з батьками та різними соціальними групами дорослих людей. Тому з метою уникнення кризових явищ необхідно створювати соціально- педагогічні умови взаємодії дитини з дорослими. Батьки мають бути обізнаними з функціональними особливостями розвитку дитини на кожному віковому етапі від народження до трьох (чотирьох) років. З цією метою в фахове навчання молодих спеціалістів вводиться поняття компетентнісне або усвідомлене батьківство. Зокрема, у центрах раннього розвитку передбачається розроблення програми індивідуального розвитку, що передбачає різні форми супроводу сімей. Наприклад, навчання батьків в процесі спостереження за заняттями із фахівцями центру, супервізія сім’ї, надання консультативної допомоги та інше. Здійснено аналіз історичних поглядів на виховання і розвиток немовлят з урахуванням сучасних нейрофізіологічних та нейропсихологічних досліджень.


Ключові слова


розвиток, онтогенез, дизонтогенез, сенсорна депривація, сензитивний період.

Повний текст:

PDF

Посилання


Заплатинська А. Б. (2016) Технологія сенсорної інтеграції у корекційному вихованні дошкільників із дитячим церебральним паралічем : дис. … канд. пед. наук. – Київ, – 215 с.

Кукуруза Г. В. (2013) Психологічна модель раннього втручання: допомога сім’ям, що виховують дітей раннього віку з порушеннями розвитку: монографія. – Х.: Точка, – 244 с.

Литвак М. Е. (2011) Психологический вампиризм : учебное пособие по конфликтологии - Ростов н/Д : Феникс,. – 256, [1] c.

Монтанаро С. К. (2013) Понимание человека. Важность первых трех лет жизни; пер. с .англ. Л.Н. Калинниковой ; ред. А. И. Пугачёв. – СПб.

: «Реноме», - 203 с.

Полински Л. (2008) «PEKiP: игра и движение. Более 100 развивающих игр для детей первого года жизни» / Переводчик: О. Попова. Издательство: Теревинф – 121 с.

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція) (2014). У2 ч. Ч.І Від народження до трьох років; наук. кер. О.Л. Кононко. – Київ : ТОВ «МЦФЕР-Україна», - 204 с..

Програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років «Оберіг» (2014) .– Тернопіль : Мандрівець, – 160 с. 8. Цунэтомо Я. (2013) Кодекс Бусидо. пер. з яп. Н. М. Козлова ; ред. К.В. Лимаренко. – Харків: ТОВ

«Видавництво Фоліо», 254 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.