ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ЛОГОПЕДІВ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ

Автор(и)

  • А.І. Каплієнко аспірант ІV курсу кафедри сімейної та спеціальної педагогіки і психології Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського, м. Одеса, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2981-6877

DOI:

https://doi.org/10.32626/2413-2578.2019-15.78-91

Ключові слова:

модель, моделювання, готовність, учитель-логопед, інклюзія, професійна підготовка, професійна діяльність, інклюзивне освітнє середовище.

Анотація

У статті розроблено концептуальні положення формування професійної готовності логопеда до роботи з дітьми з порушеннями мовлення в умовах інклюзивного навчання. Представлені теоретичні основи моделі формування готовності майбутніх логопедів до роботи в умовах інклюзії. Кожен з блоків моделі детально розглядається: цільовий, організаційний, змістово-оперативний, оціночний. Визначено цілі, наукові підходи, принципи, компоненти, форми та умови реалізації розробленої моделі. Формування готовності майбутнього логопеда до роботи в умовах інклюзії розглядається як складний інтегративний педагогічний процес, заснований на методології формування професійних знань, умінь, навичок та особистісних особливостей майбутнього логопеда, сформованих з урахуванням особливостей педагогічної діяльності в освітньому середовищі. Практичне значення дослідження полягає в удосконаленні методичного інструментарію для підготовки логопедів у Новій українській школі. Запропоновано структуру готовності майбутнього вчителя-логопеда до роботи в умовах інклюзії. Визначено складові, критерії, показники цього системного явища. Описано мотиваційно-особистісний, пізнавальний, діяльнісно- творчий, рефлексивний компоненти готовності майбутніх учителів- логопедів. Перспектива подальших досліджень пов’язана з практичною перевіркою ефективності моделі.

Посилання

Демченко І. І. Підготовка вчителя до роботи в інклюзивній початковій школі. Умань : ФОП Жовтий О.О., 2015. 500 с.

Мартинчук О.В. Теорія та практика підготовки фахівців зі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.03. Київ. 2019. 614 с.

Федорович Л.О. Аналіз теорії і практики підготовки вчителя-логопеда до професійної діяльності в умовах розбудови національної освіти. Актуальні питання корекційної освіти. 2012. Вип. 3. С. 254-263.

Хафизуллина И.Н. Формирование инклюзивной компетентности будущих учителей в процессе профессиональной подготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. Астрахань, 2008. 22 с.

Хуторской А.В. Современная дидактика. СПб. : Питер, 2001. 554 с.

Шаховская С.Н. Современные тенденции в вузовской подготовке логопедов. Логопед в детском саду. 2007. № 8. С. 26.

Энциклопедия профессионального развития : в 3-х т. / Под ред. С. Я. Батышева. М. : АПО. 1999. Т. 2. 440 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-08

Номер

Розділ

Статті