DOI: https://doi.org/10.32626/2413-2578.2019.15.91-101

СТРУКТУРА ТА МЕХАНІЗМИ АУДІЮВАННЯ

О.В. Константинів

Анотація


Проблема навчання аудіюванню є однією з найактуальніших тем у сучасній методиці навчання мови, так як без аудіювання неможливо мовленнєве спілкування, оскільки це процес двосторонній. Поняття аудіювання включає процес сприймання і розуміння усного мовлення. Також відомо, що аудіювання - важливий вид мовленнєвої діяльності. Несформованість аудитивних навичок є часто причиною порушення спілкування. Навички аудіювання формуються тільки в процесі сприймання мовлення на слух. При цьому є потреба розуміти мовлення різного темпу, різного інтонаційного оформлення і різного рівня правильності. У статті проаналізовано термін «аудіювання» з позиції психології, лінгвістики та психолінгвістики. Розкриті фази аудіювання. Подана характеристика механізмів аудіювання. Аудіювання становить основу спілкування, з нього починається оволодіння усним мовленням. Аудіювання складається з вміння диференціювати сприйняті звуки, інтегрувати їх в смислові комплекси, утримувати їх в пам'яті під час слухання, здійснювати розподіл усіх прогнозування і, в залежності від ситуації спілкування, розуміти сприйняту комунікативну мету.


Ключові слова


аудіювання, мовленнєве сприймання, мова, мовлення, мовленнєва діяльність, розуміння мовлення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ананьев Б.Г. Сенсорно-перцептивная организация человека// Познавательные процессы: ощущения, восприятие. М.: Педагогика, 1982. С.7-32;

Гаврилова Н.С. Порушення фонетичного боку мовлення у дітей. Монографія. Кам’янець-Подільський: ТОВ

«Друк- Сервіс», 2011. 200 с.;

Жукова Е.А. Специфика аудирования как компонента профессиональной деятельности. Сборник науч. трудов, выпуск 349. Специфика обучения различным видам речевой деятельности. М.:1990, 116с.;

Завалова Н.Д., Ломов Б.Ф., Пономаренко В.А. Образ в системе регуляции деятельности. М:1986.;

Зимняя И.А. Вербально-коммуникативная функция в восприятии и порождении текста. Сборник научных трудов. Механизмы порождения и восприятия текста. М.:1985, 188с.;

Зимняя И.А. Психологическая характеристика понимания речевого сообщения. Оптимизация речевого воздействия. М.: Наука ,1990. 240с.;

Кулиш Л.Ю. Психолінгвістичні аспекти сприймання усного іноземного мовлення. Киев, Вища Школа, 1982.- 208с.;

Леонтьев А.А. Основы теории речевой деятельности. М.: Наука, 1974. 368 с.;

Ломов Б.Ф., Беляева А.В., Носуленко В.Н. Вербальное кодирование в познавательных процессах. Анализ признаков слухового образа. М.: Наука, 1986, 128с.;


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.