ФОРМУВАННЯ ГРАФОМОТОРНИХ ВМІНЬ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • В.Е. Левицький кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець- Подільського Національного університету імені Івана Огієнка (Україна), Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1513-5744

DOI:

https://doi.org/10.32626/2413-2578.2019-15.121-130

Ключові слова:

діти молодшого шкільного віку, порушення розумового розвитку, графомоторні вміння, письмо, урок, методика.

Анотація

Графічні помилки і труднощі, що виникають в учнів у процесі письма є наслідком низького рівня розвитку: пізнавальної діяльності, процесу сприймання (уповільненість, неточність, фрагментарність, труднощі виділення елемента і ін.). На уповільнення переробки інформації у процесі сприймання впливають: низька швидкість здійснення перцептивних операцій, недостатня сформованість образів-уявлень, їх нечіткість та неповнота. Недосконалість процесу переробки сенсорної інформації, неповноцінність просторового аналізу і аналітико- синтетичної діяльності учнів вказаної нозології, ускладнюють співвіднесення виділеної форми із зоровим образом літери. Це призводить до слабкого контролю за графічною стороною письма, що підтверджує необхідність вдосконалення методики формування графомоторних вмінь та їх переведення у навичку в дітей з порушеннями розумового розвитку молодшого шкільного віку.

Посилання

Корекційна спрямованість початкового навчання у спеціальній школі інтенсивної педагогічної корекції: Методичні рекомендації (1995). К.: ІСДО. Логопедія: підручник (2015). К.: Видавничий дім «Слово».

Миронова С.П. Олігофренопедагогіка. Компактний навчальний курс: Навчальний посібник (2007). Кам’янець- Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно видавничий відділ.

Соботович Е.Ф. Методика выявления речевых нарушений у детей и диагностика их готовности к школьному обучению (1998). К.: ПП «Актуальна освіта».

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-08

Номер

Розділ

Статті