СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО НЕЙРОЛОГОПЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ РІЗНИМИ ТИПАМИ МОВЛЕННЄВОГО ДИЗОНТОҐЕНЕЗУ

Автор(и)

  • Н.А. Лопатинська кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, Запоріжжя, Україна., Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6345-7118

DOI:

https://doi.org/10.32626/2413-2578.2019-15.130-145

Ключові слова:

нейрологопедична діагностика, системний підхід, комунікативно-мовленнєва діяльність, дошкільники.

Анотація

У статті розкрито системний трансдисциплінарний підхід до здійснення нейрологопедичної діагностики комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку із різними типами мовленнєвого дизонтоґенезу, який, на нашу думку, дозволяє розкрити актуальність  інтегрованих знань діагностики та довести практичну значущість їх використання у практиці нейрологокорекційної роботи. Розглянуто методологічні трактування дефініцій «нейрологопедична діяльність» і

«нейрологопедична діагностика» та подано змістовне наповнення цих термінів. У статті здійснено спробу описати методологічні постулати, які обґрунтовують ключові підходи до нейрологопедичного діагностичного дослідження стану комунікативно-мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку із різними типами мовленнєвого дизонтоґенезу. Запропонована система нейрологопедичної діагностики комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку із різними типами мовленнєвого дизонтоґенезу базується на нейрофізіологічних, нейропсихологічних і нейропсихолінгвістичних та класичних логопедичних підходах, які допомагають розкрити цілісну картину мовленнєвого порушення. У статті висвітлено мету, завдання, методи та етапи діагностичної програми дослідження стану комунікативно- мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку із різними типами мовленнєвого дизонтоґенезу.

Посилання

Дегтяренко, Т. В. (2014). Міждисциплінарний і нейроонтогенетичний підходи до психолого-педагогічного супроводу дітей з дизгенетичним синдромом розвитку. Інтеграція науки і практики в умовах модернізації корекційної освіти України. Херсон: ПП Вишемирський В. С. 57-67.;

Дегтяренко, Т. В. (2016). Нейрологопедичний підхід у дігностиці та корекції тяжких порушень мовлення у дітей дошкільного віку. Особлива дитина: навчання i виховання, 1. Київ: Педагогiчна преса. 38-46.;

Корнев, А.Н. (2006). Основы логопатологии детского возраста: клинические и психологические аспекты. СПб.: Речь.

Лопатинська, Н.А. (2017). Нейроонтогенетичні фактори становлення функціональної системи мови та мовлення. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови, 13. 387-399.;

Павлова, Н. В. (2015). Нейрологопедический подход к диагностике тяжелых нарушений речи у детей. Педагогiчнi науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал, 6 (50). Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка. 136-145.;

Шеремет, М.К., Макухова, Т.В. (2012). Міждисциплінарний синтез теоретичних досліджень у збагачення методологічної бази логопедії. Освіта та педагогічна наука, 4. Київ. 58-62.;

Lippmann, R. (1989). Review of Neural Networks for Speech Recognition. Neural Computation 1(1):1-38.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-08

Номер

Розділ

Статті