ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИЧНОЇ ДОМІНАНТИ СПРИЙМАННЯ СЛОВА У ДІТЕЙ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ

Автор(и)

  • О.П. Мілевська кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського Національного університету імені Івана Огієнка (Україна), Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5474-4158

DOI:

https://doi.org/10.32626/2413-2578.2019-15.145-155

Ключові слова:

молодші школярів із загальним недорозвиненням мовлення, лексична семантика, семантичні зв’язки, категоризація, трансформація, семантичне сприймання

Анотація

Навички сприймання мовленнєвих значень є необхідною умовою формування повноцінних знань та уявлень дитини про навколишнє у формі понять та узагальнень. Вони ґрунтуються на уміннях оперувати відношеннями між мовленнєвими одиницями, встановлювати лексико- семантичні зв’язки, створюють базис мовленнєво-мислиннєвої діяльності та розвиваються відповідно до онтогенетичних закономірностей. До таких відносять поступовий перехід від фонетичного рівня сприймання мовлення до семантичного. В основі першого лежить стратегія орієнтації на акустичні ознаки слів під час їхнього сприймання, в основі другого ‒ стратегія орієнтування на смислові характеристики слова. Семантична домінанта сприймання слова виступає як найбільш продуктивна стратегія опанування його значення.

Для категорії дітей із загальним недорозвиненням мовлення властиві специфічні закономірності опанування умінь смислового сприймання мовлення з огляду на наявні у них первинні порушення мовних механізмів, зокрема механізмів лексико-семантичного структурування.

У статті висвітлено зміст та результати дослідження особливостей семантичного сприймання мовлення (на матеріалі слів) молодшими школярами із загальним недорозвиненням мовлення. Запропоновано методичні прийоми для вивчення у цих дітей специфіки отримання, обробки та відтворення інформації, відображеної у словах. З’ясовано, що цим дітям властиві труднощі встановлення лексико-семантичних зв’язків та здійснено типологію цих труднощів; виявлено особливості здійснюваних досліджуваними мовних операцій категоризації та трансформації слів; визначено провідні стратегії смислового сприймання слів, якими користуються молодші школярі із загальним недорозвиненням мовлення ‒ інтуїтивно-практичну, лексико-граматичну (морфологічну), акустичну (фонетичну). У деяких випадках спостерігалась стратегія асоціативного пояснення значень експериментальних слів. Семантична домінанта сприймання слів виявилась важкодоступною для дітей, охоплених дослідженням.

Результати дослідження дозволяють визначити спеціальні умови , в тому числі орієнтують на розроблення спеціальних завдань, для формування у молодших школярів із загальним недорозвиненням мовлення семантичної домінанти у сприйманні слів.

Посилання

Андрусишина Л.А. Стан сформованості категоріального мислення у старших дошкільників з НВЗНМ //Теорія і практика сучасної логопедії: Збірник наукових праць: Вип. 2. – К.: Актуальна освіта, 2005. – С. 27-33.

Белянин В.П. Основы психолингвистической диагностики. ‒ М.: Тривола, 2000. ‒ 248 с.

Валявко С.М., Шулекина Ю.А. Изучение смыслового висприятия лексико-грамматических конструкций старшими дошкольниками // Специальное образование. ‒ 2016. ‒ №1. ‒ С.38‒51.

Гончарова В.А. Динамика усвоения структуры значения слов детьми с нормальным и нарушенным речевым развитием // Онтогенез речевой деятельности: норма и патология. ‒ М. : Прометей : МПГУ, 2005. ‒ С. 418‒ 426.

Соботович Є.Ф. Формування семантичної структури слова у дітей з вадами мовленнєвого розвитку Теорія і практика сучасної логопедії: Збірник наукових праць: Вип. 2. – К.: Актуальна освіта, 2005. – С. 3-17.

Ушакова Т.Н. Речь и язык в контексте проблем когнитивного развития // Когнитивные исследования: проблема развития : сб. науч. тр. Вып. 3.‒ М. : Изд-во «Институт психологии РАН», 2009. ‒ С. 237‒25.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-08

Номер

Розділ

Статті