ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ДО ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ

Автор(и)

  • І.І. Матвійчук аспірант кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти, Кам’янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9991-7569

DOI:

https://doi.org/10.32626/2413-2578.2019-15.155-165

Ключові слова:

мотивація, учні з інтелектуальними порушеннями, географія, експеримент, анкетування, робочий зошит з географії.

Анотація

Стаття присвячена стану вивчення особливостей мотивації учнів з інтелектуальними порушеннями у психолого-педагогічній літературі. Щоб дослідити особливості мотивації до вивчення географії ми використали метод анкетування. Був розроблений текст анкети, інтерпретація результатів, виділено 4 рівня мотивації: високий, середній, низький, дуже низький. Запитання анкети були як закритого, так і відкритого характеру, це дало можливість не лише побачити кількісний рівень мотивації, а й визначити якісну оцінку вагомості вивчення учнями географії. Аналіз літературних джерел свідчить, що особливістю мотивації учнів з інтелектуальними порушеннями є їх не висока спонукальна сила та не сформованість ієрархії мотивів в цілому. Результати дослідження показали, що, дійсно, навчальна мотивація до вивчення географії знаходиться в межах низького та дуже низького рівня. Перспективним засобом підвищення мотивації та корекції пізнавальної діяльності буде робочий зошит з географії на друкованій основі, тому й подальшу роботу над дослідження будемо вважати у впровадженні та апробації його у практику освітнього процесу учнів з інтелектуальними порушеннями.

Посилання

Докучина, Т.О. (2011). Мотивація навчання як запорука стимулювання учнів до досягнення успіху. Педагогічна освіта: теорія і практика. Вип. 8. - 32-37 с.;

Лубовский, В.И., Розанова, Т.В., Солнцева, Л.И. (Ред.). (2005). Специальная психология. М: Академия, 464 с.;

Леонтьев, А.Н. (1971). Потребности, мотивы и эмоции. М.: Изд-во Моск. ун-та,– 40 с.;

Леонтьев, А.Н., Божович Л.И. (Ред.). (1950). Очерки психологии детей. М.,– 183-186 с.;

Обозов, Η.Н. (1998). Словник практичного психолога. – СПб., - 101 с.;

Петрова, В.Г. (Ред). (1980). Исследование личности и познавательной деятельности учащихся вспомогательной школы: Сб. науч. тр. М.;

Синьов, В.М., Матвєєва, М.П., Хохліна, О.П. (2008). Психологія розумово відсталої дитини. К: Знання, 359 с.;

Стадненко, Н.М., Матвєєва, М.П., Обухівська, А.Г. (2002). Нариси з олігофренопсихології. Кам’янець-Подільський: Інформ.-вид. відділ Кам’янець-Подільського державного університету, 200 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-08

Номер

Розділ

Статті