ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З ІНКЛЮЗИВНИМ НАВЧАННЯМ

Автор(и)

  • О.В. Чопік кандидат педагогічних наук, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1521-6202

DOI:

https://doi.org/10.32626/2413-2578.2019-15.211-220

Ключові слова:

підготовка, вчителі, робота, діти з особливими освітніми потребами, інклюзивне навчання.

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі готовності педагогів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Наголошено на вагомості співпраці вчителів, які працюють в інклюзивних класах, з педагогами спеціальних навчальних закладів. Проаналізовано та узагальнено праці вчених, у яких визначено, що обов’язковою умовою ефективного впровадження інклюзивної освіти є організація системного підвищення кваліфікації для вчителів. Зазначено ефективні методи

розвитку психологічної готовності педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в системі післядипломної освіти. Вивчено значення тренінгових технологій для розвитку самосвідомості вчителя. З’ясовано, за допомогою яких форм методичної роботи доцільно готувати педагогів до діяльності в умовах інклюзивного закладу. Розглянуто основні функції вчителів предметів, які працюють з дітьми з особливостями психофізичного розвитку. Визначено основні напрямки співпраці учасників команди психолого-педагогічного супроводу з вчителями предметів. Запропоновано тематику консультацій, виступів асистента вчителя, практичного психолога, корекційного і соціального педагогів на педагогічних радах, методичних об’єднаннях вчителів предметів, семінарах, з метою формування готовності педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Посилання

Коврігіна, Л.М. (2017) Формування готовності вчителя до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання Освіта та розвиток обдарованої особистості,

№11 (66);

Кльоц, Л. А. (2012) Особливості розвитку професійної самосвідомості практичного психолога у системі післядипломної освіти. Дис… канд. психол. наук: 19.00.07. Київ;

Миронова, С.П. (2016) Педагогіка інклюзивної освіти. Кам’янець-Подільський: Кам’янець- Подільський національний університет імені Івана Огієнка;

Наказ МОН від 08.06.2018 р. № 609 «Про затвердження примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти» [Електронний ресурс] – Режим доступу https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-polozhennya-pro- komandu-psihologo-pedagogichnogo-suprovodu-ditini-z-osoblivimi- osvitnimi-potrebami-v-zakladi-zagalnoyi-serednoyi-ta-doshkilnoyi-osviti

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-08

Номер

Розділ

Статті