ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ МОЛОДІ З ПОРУШЕННЯМИ ФУНКЦІЙ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

Автор(и)

  • І.В. Чухрій кандидат психологічних наук, доцент, кафедра психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6189-7873

DOI:

https://doi.org/10.32626/2413-2578.2019-15.220-231

Ключові слова:

молоді люди з порушеннями функцій опорно- рухового апарату, психологічні механізми соціальної адаптації, факторний аналіз, емпіричне дослідження, адаптивні стратегії психологічних механізмів.

Анотація

У статті представленні результати емпіричного дослідження психологічних механізмів соціальної адаптації молоді з порушеннями функцій опорно-рухового апарату. За результатами процесу фактирізації результатів дослідження виявлено факторну структуру основних психологічних механізмів соціальної адаптації досліджуваних. Також, у статті представлені результати порівняльного аналізу особливостей психологічних механізмів соціальної адаптації молоді з обмеженнями життєдіяльності і молоді з типовим розвитком. Встановлені основні  компоненти факторної структури молоді з порушеннями функцій опорно-руховго апарату: «Я-орієнтований», «Дезадаптивний», «Адаптивно- раціональний», «Пристосувальний» та «Емоційно-компромісний». Встановлено, що у факторних структурах молоді з типовим розвитком та молоді з порушеннями функцій опорно-рухового апарату є суттєві відмінності. Зокрема, «Я-орієнтований фактор» виявлений і у обох виборках, проте характерною відмінністю є позиція «Я-фізичного» компоненту зазначеного фактору. Також, за результатами дослідження встановлено, що у молоді з обмеженнями життєдіяльності переважають дезадаптивні факторні структури, що потребує спеціальних заходів психологічної допомоги спрямованих на подолання дезадаптивних стратегій та вироблення адаптивних проявів механізмів соціальної адаптації.

Посилання

Максименко, С., Максименко, К., Главник, О. (2003). Адаптація дитини до школи. Київ: Мікрос.

Налчаджян, А. (2010). Психологическая адаптация: механизмы и стратеги. Москва: Эксмо.

Райгородский, Д. (2009). Энциклопедия психодиагностики. Психодиагностика взрослых. Самара: Издательский Дом «Бахрах-М».

Розум, С.И. (2006). Психология социализации и социальной адаптации человека. Санкт-Петербург: Речь.

Чухрий, И.В. (2018) Диагностика психологических механизмов социальной адаптации лиц молодого возраста. Диалог. Психологический и соціально- педагогический журнал. Минск: Республиканское унитарное предприятие "Издательство "Пачатковая школа". №3. с. 83-95.

Шевцов, А.Г. (2009). Освітні основи реабілітології. Київ: «МП Леся».

Grace, Craig, Don, Baucum (2002). Human development. Prentice-Hall.

Larry Hjelle-Daniel, Ziegler (1992). Personality theories: basic assumptions, research, and applications. McGraw-Hill.

Tyson, Ph., Tyson, R. (1993). Theories of Development: an integration. Yale University Press.

Chukhrii, I. Researching of youth self-concept with the musculoskeletal system disorders. The scientific heritage. № 32 (2019).Р.3. Budapest.Hungary. P.48-51. http://tsh-journal.com/wp-content/uploads/2019

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-08

Номер

Розділ

Статті