DOI: https://doi.org/10.32626/2413-2578.2019.15.220-231

ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ МОЛОДІ З ПОРУШЕННЯМИ ФУНКЦІЙ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

І.В. Чухрій

Анотація


У статті представленні результати емпіричного дослідження психологічних механізмів соціальної адаптації молоді з порушеннями функцій опорно-рухового апарату. За результатами процесу фактирізації результатів дослідження виявлено факторну структуру основних психологічних механізмів соціальної адаптації досліджуваних. Також, у статті представлені результати порівняльного аналізу особливостей психологічних механізмів соціальної адаптації молоді з обмеженнями життєдіяльності і молоді з типовим розвитком. Встановлені основні  компоненти факторної структури молоді з порушеннями функцій опорно-руховго апарату: «Я-орієнтований», «Дезадаптивний», «Адаптивно- раціональний», «Пристосувальний» та «Емоційно-компромісний». Встановлено, що у факторних структурах молоді з типовим розвитком та молоді з порушеннями функцій опорно-рухового апарату є суттєві відмінності. Зокрема, «Я-орієнтований фактор» виявлений і у обох виборках, проте характерною відмінністю є позиція «Я-фізичного» компоненту зазначеного фактору. Також, за результатами дослідження встановлено, що у молоді з обмеженнями життєдіяльності переважають дезадаптивні факторні структури, що потребує спеціальних заходів психологічної допомоги спрямованих на подолання дезадаптивних стратегій та вироблення адаптивних проявів механізмів соціальної адаптації.


Ключові слова


молоді люди з порушеннями функцій опорно- рухового апарату, психологічні механізми соціальної адаптації, факторний аналіз, емпіричне дослідження, адаптивні стратегії психологічних механізмів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Максименко, С., Максименко, К., Главник, О. (2003). Адаптація дитини до школи. Київ: Мікрос.

Налчаджян, А. (2010). Психологическая адаптация: механизмы и стратеги. Москва: Эксмо.

Райгородский, Д. (2009). Энциклопедия психодиагностики. Психодиагностика взрослых. Самара: Издательский Дом «Бахрах-М».

Розум, С.И. (2006). Психология социализации и социальной адаптации человека. Санкт-Петербург: Речь.

Чухрий, И.В. (2018) Диагностика психологических механизмов социальной адаптации лиц молодого возраста. Диалог. Психологический и соціально- педагогический журнал. Минск: Республиканское унитарное предприятие "Издательство "Пачатковая школа". №3. с. 83-95.

Шевцов, А.Г. (2009). Освітні основи реабілітології. Київ: «МП Леся».

Grace, Craig, Don, Baucum (2002). Human development. Prentice-Hall.

Larry Hjelle-Daniel, Ziegler (1992). Personality theories: basic assumptions, research, and applications. McGraw-Hill.

Tyson, Ph., Tyson, R. (1993). Theories of Development: an integration. Yale University Press.

Chukhrii, I. Researching of youth self-concept with the musculoskeletal system disorders. The scientific heritage. № 32 (2019).Р.3. Budapest.Hungary. P.48-51. http://tsh-journal.com/wp-content/uploads/2019


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.