DOI: https://doi.org/10.32626/2413-2578.2019.15.240-257

ІНКЛЮЗИВНА ДІАГНОСТИКА ТА СТИМУЛЮВАННЯ УЧНІВ НУЛЬОВИХ КЛАСІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

В. Шилонова, В. Кляйн, В. Гладуш

Анотація


Наукове дослідження зосереджене на проблемі інклюзивної діагностики та стимулювання соціально незахищених учнів, що

навчаються в нульових класах початкових шкіл Словацької Республіки. Автори провели емпіричне дослідження, направлене на вимір ефективності застосування спеціальної програми стимулювання навчальної  діяльності  дітей  після  скринінгової  діагностики  (автори В. Шилонова, В. Кляйн, П. Шинкова, 2018). Метою дослідження було з'ясування наскільки є статистично значимі відмінності між результатами освітньої діяльності учнів початкової школи до та після їх стимулювання. Автори здійснили вимірювання рівня 38-ми показників на вході та виході (до та після педагогічного стимулювання). В кінці статті автори формулюють рекомендації педагогічним працівникам щодо теорії і практики організації освітньої діяльності, що ґрунтуються на результатах дослідження. Це підтверджує високу ефективність скринінгової орієнтаційної діагностики та подальшого стимулювання соціально незахищених учнів нульових класів початкової школи.


Ключові слова


скринінг, діагностика, стимулювання, соціально незахищені учні, інклюзія.

Повний текст:

PDF

Посилання


ŠILONOVÁ, V., KLEIN, V. 2018. Edukácia sociálne znevýhodnených žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia – druhé rozšírené vydanie. VERBUM KU Ružomberok. ISBN 978-80-561- 0262-6.;

ŠILONOVÁ, V. - KLEIN, V. - ŠINKOVÁ, P. A. 2018. Manuál k depistáži pre deti predškolského veku pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia - inovovaná časť. Prešov: Metodicko- pedagogické centrum v Prešove, 2018. s. 107.ISBN 978-80-565-1434-4.;

ŠILONOVÁ, V. - KLEIN, V. - ŠINKOVÁ, P. A. 2018. Manuál k stimulačnému programu pre deti predškolského veku pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia - inovovaná časť. Prešov: Metodicko- pedagogické centrum v Prešove, 2018. s. 140.ISBN 978-80-565-1432-0.

ŠILONOVÁ, V. - KLEIN, V. - ŠINKOVÁ, P. A. 2019. Depistážno- stimulačný program pre 3-4 ročné deti v materskej škole. [online]. [cit. 2019- 05-24]. URL:

_docs/np_prim/pre_pre_materske_skoly/Depistazno-timulacny%20program_ 3_ pracovna_verzia.pdf>.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.