ВИКОРИСТАННЯ ПРАКТИЧНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ

Автор(и)

  • О.І. Дмітрієва

DOI:

https://doi.org/10.32626/2413-2578.2019-14.80-92

Анотація

У статті розглядається проблема використання практичних видів діяльності у виховному процесі закладів середньої освіти для дітей з порушеннями слуху з метою забезпечення ефективності процесу формування правосвідомості учнів старших класів. Метою статті є представлення розроблених та апробованих практичних видів діяльності педагогів та учнів старших класів з порушеннями слуху, спрямованих на формування правосвідомості цієї категорії школярів.
Аналіз літературних джерел та практика роботи свідчать, що формування правосвідомості учнів з порушеннями слуху є важливою умовою їх подальшої успішної інтеграції у соціум. Визначено, що ефективними видами правовиховної роботи, спрямованими на формування правосвідомості старшокласників з порушеннями слуху, є практичні види діяльності, що сприяють формуванню правових знань учнів, розвитку навичок взаємодії, вміння знаходити спільні рішення для досягнення спільної мети, відстоювати власну точку зору, обирати 

правильний варіант поведінки. Аналіз розробленого та апробованого педагогічного забезпечення процесу формування правосвідомості старшокласників з порушеннями слуху в позаурочний час дозволив зробити висновок про можливість та ефективність використання практичних видів діяльності для формування правосвідомості учнів з порушеннями слуху. Зокрема, «Обговорення в групі» сприяє розвитку уміння формулювати та аргументовано висловлювати свої думки, уважно слухати інших, ставитися з повагою до думок та висловлювань усіх учасників обговорення; сприяє розвитку уміння лаконічно висловлювати свою думку; «Дискусія» формує вміння визначати свої правові погляди порівняно з поглядами інших, формує правові переконання та правові якості толерантність, коректність, повагу до точки зору іншої людини, мирне вирішення конфліктів; «Робота в парах» спрямована на формування навички співробітництва, уміння активно слухати та висловлюватися, організовувати роботу класу; «Прес» формує уміння формулювати та висловлювати власну думку з дискусійного питання аргументовано, чітко та лаконічно; «Аналіз правової ситуації» спрямований на формування уміння чітко визначати складові правової ситуації, обґрунтовувати способи розв’язання проблем; «Коло ідей» дозволяє обговорювати питання у групі, складати списки ідей; «Розігрування правової ситуації по ролях» вчить чітко дотримуватися своєї ролі, дослухатися до партнерів та вчителя, ставитися до ролі як до реальної життєвої ситуації, аналізувати зіграну роль. Використання різних видів ігор спрямоване на формування уміння демонструвати своє ставлення до певної правової проблеми, виконувати правила гри, вести діалог з учасниками гри, виявляти творчу активність, уміння запобігати порушенню правил гри та отримання ціннісно-правового досвіду використання правових норм.
Отже, використання у виховному процесі закладу середньої освіти для дітей з порушеннями слуху активних та практичних видів діяльності має важливе значення для формування правосвідомості цієї категорії учнів з особливими освітніми потребами. Перспективними напрямками дослідження є розробка та впровадження системи виховних занять; методичних рекомендацій для педагогів щодо формування правосвідомості старшокласників з порушеннями слуху.
 

Біографія автора

О.І. Дмітрієва

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Посилання

Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади : навч.-метод. видання / І.Д. Бех. – К.: Либідь, 2003. – 280 с.

Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. Кн. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади : навч.-метод. посіб. / І. Д. Бех. – К.: Либідь, 2003. – 344 с.

Дмітрієва О.І. Формування правосвідомості старшокласників з порушеннями слуху : монографія / О.І.Дмітрієва. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – 172 с.

Козлова А. А. Использование игровых форм на уроках права / А. А. Козлова // Преподавание истории и обществознания в шк. – 2004. – № 5. – С. 70-73.

Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. пед. закл. освіти / М М Фіцула. – К.: Видав. центр «Академія», 2002. – 528 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-13

Номер

Розділ

Статті