Збірник наукових праць

№ 14

DOI: https://doi.org/10.32626/2413-2578.2019.14

Зміст

Статті

ФОРМУВАННЯ ГРАФО-МОТОРНИХ НАВИЧОК У ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ І ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ PDF
О.Б. Аль-Мраят 5-18
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОЇ ПАМ’ЯТІ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ З ТИПОВИМ ПСИХОФІЗИЧНИМ РОЗВИТКОМ ТА ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ PDF
О.Б. Бєлова 18-27
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ТЯЖКОГО СТУПЕНЯ PDF
О.В. Гаврилов 36-49
ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ РОЗПОВІДІ ЯК МЕТОДУ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ PDF
Ю.В. Галецька 50-58
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ РОБОТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ PDF
Н.А. Гіренко, А.С. Часовська 27-36
ЗАСВОЄННЯ ПЕРЕНОСНОГО ЗНАЧЕННЯ СЛІВ ТА БАГАТОЗНАЧНОСТІ У ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ PDF
І.І. Глущенко 59-70
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ НАРОДНОЇ ІГРАШКИ МОЛОДШИМИ УЧНЯМИ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ЗОРОМ PDF
А.В. Дашковська 70-80
ВИКОРИСТАННЯ ПРАКТИЧНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ PDF
О.І. Дмітрієва 80-92
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ PDF
Т.О. Докучина 92-100
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЛОГОПЕДИЧНОГО СКРИНІНГУ В РОБОТІ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ PDF
Л.С. Журавльова 101-114
ВЗАЄМОДІЯ ФАХІВЦІВ І БАТЬКІВ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ PDF
Т.Г. Коломоєць 115-125
РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ЗОБРАЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
І.В. Кравченко 137-147
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СЮЖЕТНО-РОЛЬОВОЇ ГРИ СОЦІАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ ЗІ СТАРШИМИ ДОШКІЛЬНИКАМИ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ PDF
А.В. Курєнкова 148-158
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОКОНСУЛЬТАТИВНОЇ ТА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОЇ РОБОТИ З СІМ’ЄЮ, ЯКА ВИХОВУЄ ДИТИНУ З ПОРУШЕННЯМ МОВЛЕННЯ PDF
А.І. Куриця 159-168
ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В СИСТЕМІ СПЕЦІАЛЬНОГО НАВЧАННЯ PDF
К.В. Луцько 178-190
ПИТАННЯ НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЛЮДЯМ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ В МІЖНАРОДНИХ ДОКУМЕНТАХ PDF
О.Г. Маруда 190-205
РИЗИЛІЄНС ПІДХІД У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ КОРЕКЦІЇ ТРАВМАТИЧНИХ ТА СТРЕСОВИХ СТАНІВ PDF
І.П. Марціновська 205-218
РОЗВИТОК СВІДОМОГО СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ У ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ PDF
С.П. Миронова 219-227
КОРЕКЦІЙНА СТРАТЕГІЯ У ФІЗІЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ЗІ СПАСТИЧНИМ ТИПОМ РУХОВИХ ПОРУШЕНЬ PDF
М.Д. Мога 228-238
ВИВЧЕННЯ ТВОРЧО-ПРАКТИЧНОГО КОМПОНЕНТУ ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ В МОЛОДШИХ УЧНІВ ЗІ ЗНИЖЕНИМ І З НОРМАЛЬНИМ ЗОРОМ PDF
М. Поліковські 239-248
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТЕМПОРИТМУ МОВЛЕННЯ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНО РИТМІЧНОГО ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ PDF
С.Д. Притиковська 248-258
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ РОЗУМІННЯ МОВЛЕННЯ УЧНЯМИ ДРУГОГО КЛАСУ З КОМПЛЕКСНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ PDF
М.М. Свідерська 270-279
ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА PDF
О.В. Сербова, Г.О. Лопатіна, Н.Ю. Цибуляк 279-290
АКТУАЛЬНІСТЬ ЛОГОПЕДИЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ У СУЧАСНОМУ СОЦІУМІ PDF
А.О. Синиця 290-302
ДО ПТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОМОТОРНОЇ АКТИВНОСТІ І СТРУКТУРА РІВНІВ ПОБУДОВИ РУХІВ НА ПРИКЛАДІ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ PDF
А.В. Сімко 259-269
СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО КОМАНДНОГО СУПРОВОДУ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНИ PDF
Т.В. Скрипник 302-313
ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ PDF
О.П. Таран, А.С. Лісайчук 313-323
ВИВЧЕННЯ ОРФОГРАФІЧНОЇ ТА ПУНКТУАЦІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ УЧНІВ 6-7 КЛАСІВ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ЗОРОМ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ PDF
С.В. Федоренко, Т.М. Гребенюк, Є.П. Синьова, І.В. Федоренко 324-334
ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР PDF
Л.П. Федорчук 334-344