ВЗАЄМОДІЯ ФАХІВЦІВ І БАТЬКІВ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Т.Г. Коломоєць

DOI:

https://doi.org/10.32626/2413-2578.2019-14.115-125

Анотація

У статті досліджено сутність та особливості категорій «психолого-педагогічний супровід» та «психолого-педагогічна підтримка», визначено спільні та відмінні риси між ними. Визначено завдання психолого-педагогічної підтримки. Доведено, що в умовах інклюзивної освіти психолого-педагогічний супровід і психолого-педагогічна підтримка надаються сім’ї фахівцями на основі міждисциплінарної взаємодії з нею. При цьому психолого-педагогічну підтримку запропоновано розглядати як здійснення суб’єктно-суб’єктної спільної діяльності на основі партнерських взаємин. Здійснено критичний аналіз наукових праць на процес взаємодії педагогів з батьками. Визначено, що організація психолого-педагогічної взаємодії з батьками означає упорядкування певним чином усіх складових, приведення їх до одного цілого, що забезпечить досягнення наміченої мети. Розроблено модель психолого-педагогічної взаємодії педагогів і батьків дітей з особливими потребами. Визначено внутрішні та зовнішні результати такої взаємодії. Наведено результати практичного впровадження розробленої моделі в умовах Комунального багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру №1 Дніпропетровської обласної ради.

 

Біографія автора

Т.Г. Коломоєць

кандидат соціологічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти Криворізького державного педагогічного університету

Посилання

Булахова, С. П. (2015) Психолого-педагогічна підтримка родин, які виховують дітей із проблемами в розвитку. Таврійський вісник освіти. 4(52), 228-223.

Вильшанская, А. Д., Прилуцкая, М. И., Протченко Е. М. (2016) Психолого-медико-педагогический консилиум в школе. Взаимодействие специалистов в решении проблем ребенка: уч. пособие. М.: Генезис, 258.

Емельянова, М. (2009) От сосуществования – к сотрудничеству и партнерству. Дошкольное воспитание. 7, 118-122.

Залізняк, А. М. (2009) Підготовка майбутніх вихователів до роботи з батьками з морального виховання дітей старшого дошкільного віку. Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Ін-т вищ. освіти АПН України. Київ, 20.

Калініченко, І. О. (2016) Психолого-педагогічний супровід батьків дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання. Науковова спадщина Григорія Костюка і сучасні проблеми особистісно орієнтованої освіти. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції. (Кіровоград, 18-29 квітня 2016 р.). Кіровоград: Ексклюзив-Система. 173-178.

Коломоєць, Т. Г. (2013) Соціальна сфера реалізації професійного потенціалу працівників корекційних закладів освіти. Соціальні технології актуальні проблеми теорії і практики. 58, 86-94.

Конопляста, С. Ю., Сак, Т. В. (2010) Логопсихологія: навч. посібник. / за ред. М. К. Шеремет. К.: Знання, 293.

Король, А. (2016) Технологія «Фідбек» як засіб співпраці вчителя-логопеда з батьками. Вихователь-методист дошкільного закладу. 11, 51-58.

Ляудис, В. Я. (2000) Методика преподавания психологии: учебное пособие. 3-е изд., испр. и доп. М.: Изд-во УРАО, 128.

Миронова, С. (2011) Педагогічна допомога дитині раннього віку з особливостями психофізичного розвитку. Вихователь-методист дошкільного закладу. 5, 65-72.

Федорова, Н. Н. (2002) Организация взаимодействия специалистов в процессе управления коррекционным образовательным учреждением. Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Санкт-Петербургский гос. ун-т педагогич. Мастерства, 156.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-13

Номер

Розділ

Статті