ВИВЧЕННЯ ТВОРЧО-ПРАКТИЧНОГО КОМПОНЕНТУ ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ В МОЛОДШИХ УЧНІВ ЗІ ЗНИЖЕНИМ І З НОРМАЛЬНИМ ЗОРОМ

Автор(и)

  • М. Поліковські

DOI:

https://doi.org/10.32626/2413-2578.2019-14.239-248

Анотація

У статті розглядається проблема розвитку образного мовлення молодших учнів, яка, за визначенням тифлологів, для дітей зі зниженим зором має компенсаторне значення. Визначено, що творчо-практичний компонент образного мовлення передбачає вміння дітей свідомо і доречно застосовувати засоби образності у власній мовленнєвій діяльності, підбирати точні слова, створювати тексти в усній і письмовій формах. Критеріями вивчення творчо-практичного компоненту виступили: вміння підбирати лексико-семантичні виразники образності, усний переказ тексту і письмовий твір-опис. Констатовано недостатній рівень володіння молодшими учнями зі зниженим зором лексикою образного мовлення, вмінням свідомо і доречно застосовувати засоби образності у власній мовленнєвій діяльності, що не сприяє точності та виразності передачі тієї чи іншої інформації дітьми.

 

Біографія автора

М. Поліковські

аспірант кафедри офтальмопедагогіки та офтальмопсихології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Посилання

Костючек, Н.С. (1983). Развитие речи учащихся школ слепых (І–V класс). М., Изд-во АПН РСФСР.;

Литвак, А.Г. (2006). Психология слепых и слабовидящих: учеб. пособие для студ. высших пед. учеб. заведений. СПб.: КАРО.;

Морозова, Н.Г. (1960). Развитие речи в младшем школьном возрасте. Очерки психологии детей. М. № 3. 32-41.;

Синьова, Є.П. (2008). Тифлопсихологія: підр. К.: Знання.;

Синьова, Є.П., Федоренко, С.В. (2009). Тифлопедагогіка: підр. для студентів вищих навч. закладів. К.: НПУ імені М.П.Драгоманова.;

Спеціальна методика навчання української мови в школах для дітей з порушеннями зору: навч. посібник для студентів вищих пед. навч. закладів (2011). За ред. С.В.Федоренко. К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова.;

Солнцева, Л.И. (1997). Введение в тифлопсихологию раннего, дошкольного и школьного возраста. М.: Полиграф-сервис.;

Фадина, М.Ф. (1987). Влияние наблюдений в природе и пейзажного искусства на развитие образной речи слабовидящих школьников Y-YII кл. Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03. М.;

Федоренко, С.В. (2015). Казкотерапія як засіб розвитку зв’язного мовлення дошкільників зі зниженим зором. Актуальные проблемы коррекционной педагогики и психологии: сб. научных трудов. Киев-Челябинск: ДІА. 240-245.;

Федоренко, С.В., Поліковські, М. (2017). Актуальність проблеми розвитку образного мовлення дітей з порушеннями зору. Логопедія. №

К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова. 70-75.; 11. Чигринова, И.П. (1983). Развитие речи слабовидящих школьников. К.: Радянська школа.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-13

Номер

Розділ

Статті