DOI: https://doi.org/10.32626/2413-2578.2019.14.239-248

ВИВЧЕННЯ ТВОРЧО-ПРАКТИЧНОГО КОМПОНЕНТУ ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ В МОЛОДШИХ УЧНІВ ЗІ ЗНИЖЕНИМ І З НОРМАЛЬНИМ ЗОРОМ

М. Поліковські

Анотація


У статті розглядається проблема розвитку образного мовлення молодших учнів, яка, за визначенням тифлологів, для дітей зі зниженим зором має компенсаторне значення. Визначено, що творчо-практичний компонент образного мовлення передбачає вміння дітей свідомо і доречно застосовувати засоби образності у власній мовленнєвій діяльності, підбирати точні слова, створювати тексти в усній і письмовій формах. Критеріями вивчення творчо-практичного компоненту виступили: вміння підбирати лексико-семантичні виразники образності, усний переказ тексту і письмовий твір-опис. Констатовано недостатній рівень володіння молодшими учнями зі зниженим зором лексикою образного мовлення, вмінням свідомо і доречно застосовувати засоби образності у власній мовленнєвій діяльності, що не сприяє точності та виразності передачі тієї чи іншої інформації дітьми.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Костючек, Н.С. (1983). Развитие речи учащихся школ слепых (І–V класс). М., Изд-во АПН РСФСР.;

Литвак, А.Г. (2006). Психология слепых и слабовидящих: учеб. пособие для студ. высших пед. учеб. заведений. СПб.: КАРО.;

Морозова, Н.Г. (1960). Развитие речи в младшем школьном возрасте. Очерки психологии детей. М. № 3. 32-41.;

Синьова, Є.П. (2008). Тифлопсихологія: підр. К.: Знання.;

Синьова, Є.П., Федоренко, С.В. (2009). Тифлопедагогіка: підр. для студентів вищих навч. закладів. К.: НПУ імені М.П.Драгоманова.;

Спеціальна методика навчання української мови в школах для дітей з порушеннями зору: навч. посібник для студентів вищих пед. навч. закладів (2011). За ред. С.В.Федоренко. К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова.;

Солнцева, Л.И. (1997). Введение в тифлопсихологию раннего, дошкольного и школьного возраста. М.: Полиграф-сервис.;

Фадина, М.Ф. (1987). Влияние наблюдений в природе и пейзажного искусства на развитие образной речи слабовидящих школьников Y-YII кл. Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03. М.;

Федоренко, С.В. (2015). Казкотерапія як засіб розвитку зв’язного мовлення дошкільників зі зниженим зором. Актуальные проблемы коррекционной педагогики и психологии: сб. научных трудов. Киев-Челябинск: ДІА. 240-245.;

Федоренко, С.В., Поліковські, М. (2017). Актуальність проблеми розвитку образного мовлення дітей з порушеннями зору. Логопедія. №

К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова. 70-75.; 11. Чигринова, И.П. (1983). Развитие речи слабовидящих школьников. К.: Радянська школа.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.