DOI: https://doi.org/10.32626/2413-2578.2019.14.279-290

ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

О.В. Сербова, Г.О. Лопатіна, Н.Ю. Цибуляк

Анотація


У статті здійснено аналіз поняття «емоційне вигорання» з психолого-педагогічних позицій; розглянуто та проаналізовано наукові дослідження, присвячені проблемі емоційного вигорання фахівців. Встановлено, що емоційне вигорання у спеціальних педагогів відбувається через прояви симптомів компоненту резистенції, тобто, найбільш поширеними симптомами прояву синдрому є емоційно-моральна дезорієнтація, неадекватне вибіркове емоційне реагування, розширення сфери економії емоцій, редукція професійних обов’язків. Існує певна закономірність проявів емоційного вигорання спеціальних педагогів, що залежить від професійних криз та від складності умов праці. Доведено, що рівень прояву емоційного вигорання серед спеціальних педагогів є критичним, специфічними ж є високі показники емоційного вигорання саме у молодих спеціалістів зі стажем роботи до 10 років. Визначено, що психологічний супровід професійної діяльності спеціальних педагогів є ключовим напрямом надання психологічної підтримки цим спеціалістам, а його реалізація слугує засобом попередження і профілактики їх емоційного вигорання. У рамках психологічного супроводу професійної діяльності фахівців схарактеризовані основні напрями профілактики та попередження емоційного вигорання спеціальних педагогів.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Бойко, В. В. (1999). Синдром «эмоционального выгорания» в профессиональном общениию. СПб. : Питер.

Водопьянова, Н. Е., Старченкова, Е. С. (2005). Синдром выгорания: диагностика и профилактика. СПБ. : Питер.

Перегончук, Н. В. (2011). Професійне вигорання як фактор розвитку особистості педагога. Дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07. Киев.

Слюсарев, Ю. В. (1992). Психологическое сопровождение как фактор активизации саморазвития личности. Автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.01. СПб.

Akomolafe, M. J., Popoola, O. G. (2011). Emotional Intelligence and Locus of Control as Predictors of Burnout among Secondary School Teachers in Ondo State, Nigeria. European Journal of Social Sciences, 3, 369–378.

Ayers, S., Baum, A., McManus, C., Newman, S. (2007). Cambridge handbook of psychology, health and medicine. Cambridge : Cambridge University Press.

Schaufeli, W. B., Martinez І. М., Pinto, А. М. (2002). Burnout and engagement in university students. Journal of Cross-Cultural Psychology, 33, 464–481.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.