АКТУАЛЬНІСТЬ ЛОГОПЕДИЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ У СУЧАСНОМУ СОЦІУМІ

Автор(и)

  • А.О. Синиця

DOI:

https://doi.org/10.32626/2413-2578.2019-14.290-302

Анотація

У статті проаналізовано багатовекторність проблеми дітей з церебральним паралічем. Теоретико-емпіричний аналіз літератури дозволив виявити протиріччя між вимогами сучасного суспільства та можливостями таких дітей в умовах сучасного освітнього простору. Аналіз існуючих підходів до корекційно-розвивальної роботи з дітьми з церебральним паралічем засвідчив, що вони базуючись на формуванні одного або декількох складових психофізичного розвитку, не до кінця вирішують широкий спектр проблем таких дітей. Тим самим залишають не вирішеною проблему комунікації, і як наслідок можливі проблеми у майбутній гармонійній інтеграції у сучасний освітній простір. Проаналізовано поняття «допомога», «супровід» та визначено автономне місце супроводу у ряді цих понять у загальній педагогіці та логодидактиці. Виявлено слабкі місця в організації логопедичної допомоги, які між собою переплітаються та ускладнюють розвиток дитини з церебральним паралічем, унеможливлюючи її гармонійну інтеграцію у сучасне суспільство. Обґрунтовано необхідність логопедичного супроводу дітей з дитячим церебральним паралічем та родини, починаючи з раннього віку у сучасному соціумі.

 

Біографія автора

А.О. Синиця

аспірант кафедри логопедії та логопсихології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Посилання

Архипова Е. Ф. Логопедическая помощь детям раннего возраста. / Е. Архипова. – Москва. – 2015. – 223 с.

Баришок Т. В. Фізична реабілітація дітей з церебральним паралічем в умовах сім'ї: Методичні рек. / Т. Баришок. - Запоріжжя: Вид-во: Класичного приватного університету. - 2009. – 76 с

Кисличенко В. А. Логопедичний супровід сім'ї, в якій виховується дитина з порушеннями мовлення [Текст]: дис. канд. пед. наук: 13.00.03 / Кисличенко В. – Київ. - 2010. – 208 с.

Конопляста С. Ю. Логопедичний супровід сім’ї, в якій виховується дитина з порушеннями мовлення / С. Конопляста, В. Кисличенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. - 2011. - Вип. 17. - С. 105-107.

Конопляста С.Ю., Сак Т.В. Логопсихологія: навч. посіб. / С. Конопляста, Т. Сак; за ред. М. К. Шеремет. – К.: Знання. - 2010. – 293 с.

Козявкин В. И. Детские церебральные параличи: медико-психологические проблемы / В. Козявкин, Л. Шестопалова, B. Подкорытов. – Львов: Медицина. – 1999. -246 с.

Мартинюк В. Мінімальна мозкова дисфункція: навчальний посібник / В. Мартинюк, С. Зінченко. - К.: Інтермед. - 2011. – 167 с.

Мастюкова Е. М. Физическое воспитание детей с церебральним параличом. Младенческий, ранний и дошкольньїй возраст / Е. М. Мастюкова. - М.: Просвещение. - 1991. – 160 с.

Миронова С. Педагогічна допомога дитині раннього віку з особливостями психофізичного розвитку [Текст] / С. Миронова // Вихователь-методист дошкільного закладу: Щомісячний спеціалізований журнал. - 2011. - № 5. - С. 65-72.

Приходько О. Г. Ранняя помощь детям с двигательной патологией первые годы жизни: Методическое пособие / О. Приходько - СПб.: КАРО. - 2006. – 112 с.

Яковенко А. О. Шкільна інтеграція як необхідність організації сучасного освітнього процесу. / А. Яковенко. // Науковий часопис Національного педагогічного університету іменні М. П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. - 2014. - № 26. - С. 278–282.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-13

Номер

Розділ

Статті