ДО ПТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОМОТОРНОЇ АКТИВНОСТІ І СТРУКТУРА РІВНІВ ПОБУДОВИ РУХІВ НА ПРИКЛАДІ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • А.В. Сімко

DOI:

https://doi.org/10.32626/2413-2578.2019-14.259-269

Анотація

У статті розглянуті особливості становлення розуміння психомоторної активності особистості в психологічній науці. Проведено теоретичний аналіз наукових досліджень щодо проблеми психомоторної активності дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Визначено, що у фізичній активності людини виділені рівні побудови рухів взаємодіють за принципом динамічної субординації. Описано можливості кожного з рівнів побудови рухів. Рівень А (найнижчий) – філогенетично сформувався першим і онтогенетично дозріває першим. Рівень А моторних можливостей має дуже мало. Рівень В – співдружніх рухів і стандартних штампів. Моторні можливості рівня В проявляються насамперед, де цей рівень є провідним. Рівень С – просторового поля. Він отримує інформацію як про зміни в м’язах і суглобах, рівновагу, так й інформацію з зорових аналізаторів. Рівень D – рівень предметної дії. Основним його завданням є дії з предметами, вирішення смислових завдань дій. Рівень Е – найвищий рівень, є тільки в людини. Запропоновано підходи до корекції психомоторної активності у дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Зроблено висновок, що орієнтувально-дослідницька діяльність на кожному рівні побудови рухів і при об’єднанні рухів в ієрархію є кожен раз неповторним функціональним органом, який поєднує в собі моторику і психіку.

 

Біографія автора

А.В. Сімко

кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Посилання

Бернштейн Н. А. (1947). О построении движений. Москва: Медгиз.

Вайзман Н. П. (1976). Психомоторика детей олигофренов. Москва: Педагогика. 3. Максименко С.Д., Зайчук В.О., Клименко В.В., Соловієнко В.О. (2000). Загальна психологія: підруч. для студентів вищ. навч. Закладів. Київ : Форум.

Леонтьев А. Н. (1975). Деятельность. Сознание. Личность. Москва : Политиздат.

Петровский А. В. (1999). Основы теоретической психологии. Москва : ИНФРА-М.

Рубинштейн С. Л. (1973). Проблемы общей психологии Москва : Педагогика.

Смирнов С. Д. (1985). Психология образа : Проблема активности психического отражения. Москва : Издательство Московского университета.

Узнадзе Д. Н. (1966). Психологическое исследование Москва : Наука.

Хайкин В. Л. (2000). Активность (характеристики и развитие). Москва : Московский психолого-социальный институт; Воронеж : Издательство НПО «МОДЭК».

Шинкарюк А. І. (2005). Психомоторно-рівнева структура активності та свободи суб’єкта. Кам’янець – Подільський : Оіюм.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-13

Номер

Розділ

Статті